Rreth Nesh

“ALBANIAN POLICY CENTRE” (APC) është një Think Tank (qendër hulumtuese dhe për hartim dhe përgatitje të politikave e analizave politike e ekonomike), misioni i të cilës është të formulojë dhe promovojë politika të djathta/konservatore të cilat bazohen në çështjet të lirisë individuale, shtetit të së drejtës, sipërmarrjes së lirë, ekonomisë së zgjeruar të tregut, eleminim të barrierave, taksa sa më të ulëta për të ndihmuar rritjen ekonomike, reforma dhe transparencë, qeveri e vogël, sigurisë kombëtare dhe interesit kombëtar.

Misioni i APC është hartimi dhe promovimi i politikave në fushën politike, ekonomike dhe politikë të jashtme të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Ballkanit Perëndimor.

Albanian Policy Centre është një think-tank (organizatë jo-fitim prurëse) e pavarurur, e krijuar në Tiranë në Dhjetor 2013 nga një grup profesionistësh, politologë, diplomatë, ekonomistë dhe akademikë të cilët kanë për qëllim përgatitjen e analizave serioze dhe të pavarura si dhe përgatitjen e politikave nëpërmjet udhërrëfyesve (policy papers) politik, ekonomik dhe të politikës së jashtme për cështjet e lartpërmendura.

Lexo më shumë