Conservatives vs Social liberals

E majta dhe e djathta në Shqipëri dhe Evropën Lindore

Evropa Lindore Social demokraci me tendenca te theksuara liberale (Rruga e tretë) Shqipëria (e majta) 2013Social liberal me tendenca autoritare Shqipëria (e djathta)Konservatorizëm me tendenca liberale Evropa lindore e djathtaKonservatorizëm me tendenca autoritare
Mos ndërhyrje të shtetit në ekonomi Barazi sociale përmes ndërhyrjes së shtetit në ekonomi Ndërhyrje të shtetit në funksion të rritjes ekonomike Reduktim i qënësishëm i rolit te shtetit në Ekonomi por ruajte të disa sektorëve të Welfare
Taksim progresiv Taksim progresiv si mekanizëm barazitar Taksim i sheshtë Taksim i sheshtë
Pak elementë rregullatorë Pretendim për kontroll të sektorëve ekonomikë përmes rregullimit Privatizime masive Privatizime masive por edhe kontroll apo nderhyrje në sektorë prodhues
Dyshime për respektimin e të drejtës së pronës,përdorimi i pretekstit të ‘Interesit Publik” Tentativë për gjetjen e vijës së mesme mes të drejtës së pronës dhe situatës post 90 Ruajtja e pronës private
Tendenca liberale Tendenca autoritare Tendenca semi-liberale Tendenca autoritare
Autonomi lokale Përqëndrim pushteti në dëm të autonomisë lokale Autonomi lokale Përqëndrim pushteti dhe kontroll të autonomisë lokale
Respektim i insitucioneve të pavarura Mos respektim i insititucioneve të pavaruraPreteksti legjitimiteti përmes votës Mos ndryshim i insititucioneve të pavarura në formëRespektim i kuadrit kushtetues Tentativa për kontroll të institucioneve
Euroatlantistë Euroatlantistë Euroatlantisë Euro skeptikë por Atlantistë

 

Konservatizmi në Evropën Perëndimore,Lindore dhe Shqipëri

 

 

Vlerat klasike Evropa Perëndimore(Konservatizëm Progresiv) Evropa Lindore (Konservatizëm tradicional) Shqipëria(Konservatizëm liberal)
Roli i shtetit në ekonomi Ekonomia Roli i shtetit (Fittnes to rule) Ekonomia Roli i shtetit Ekonomia Roli i shtetit
Shtet i vogël Përgjegjësi sociale jo rol qëndror të shtetit Reduktim i qënësishëm i rolit te shtetit në Ekonomi por dyshime mbi axhendën liberal Reduktim i rolit të shtetit me tentativë për të ruajtur balancën sociale
Privatizimi i ekonomisë Miks privat dhe publik Privatizim masiv por edhe interventizëm ekonomik Privatizim e sektorëve prodhues dhe shërbimeve
Mos pranim të deficitit buxhetor Pranim deri i deficitit buxhetor në funksion të rritjes ekonomike Kundër rolit të insititucioneve ekonomike nderkombëtare në vend Pranimi i rolit të deficitit buxhetor/borxhit si mekanizëm zhvillimi
Shtet i vogël dhe decentralizim Shtet i vogël me fuqizim të nivelit komunitar (decentralizim) Kontroll të insititucioneve potencialisht të pavarura Decentralizm dhe fuqizim në nivel komunitar
Rol themeltar i pronës private Përfshirja e sektorit të tretë në shtetin social,ndarje kompetencash Tendenca autoritare (tentativa për ndryshimin e kushtetutave) Fuqizim i institucioneve ekzistente/krijim i institucionve të reja autonome nga kontrolli i shtetit
Vlerat morale Vlerat morale Vlerat morale Vlerat morale
Tradita ,Morali publik dhe privat.Interesi i ngushtë kombëtar Tradita ,Morali, Përkatësia Kombëtare,Identiteti Kombëtar Tradita dhe mbështetja në vlerat fetare (katolicizmi),Nacionalizëm me bazë etnike Tradita,Morali,PërkatësiaNacionalizëm qytetar në kuadrin e integrimit rajonal
Roli i gruas në shoqëri ai tradicionalMos përfshirje të minoriteteveKundër divorcit dhe abortitRoli i rëndësishëm i fesë në konceptimin e shtetit Përfshirja e grave,të rinjve dhe minoriteteve Dyshim për rolin e gruas dhe barazisë gjinore Përfshirja e grave,të rinjve dhe minoriteteve(Vota 16 vjecarëve, lejimi i hapjes së shkollave në gjuhen amtare )
Mbrojtje të familjes tradicionale,dyshim për divorcin apo abortin
Integrim i minorancave kulturore
Dyshim për njohjen rolin e minorancave seksuale
Dyshim mbi integrimin e minoriteteve etnike apo kulturore (romët)Anti emigracion
Raportimi me botën,Marrdhëniet ndërkombëtare Raporti me botën,Marrdhëniet ndërkombëtare Raporti me botën,Marrdhëniet ndërkombëtare Raporti me botën,Marrdhëniet ndërkombëtare
Pragmatizëm siguri kombëtare Pragmatizëm Dyshim për rolin e insititucioneve ndërkombëtare Pranimi i rolit të institucioneve ndërkombëtare
Nacionalizëm etnik Nacionalizëm qytetar e jo etnik Më të interesuar për çështje të sigurisë më shumë se integrimit Integrim ekonomik dhe siguri kombëtare e ndërkombëtare
Dyshim për institucionet ndërkombëtare Rol të rëndësishëm të insititucioneve ndërkombëtare si përçuese vlerash të bashkëndara (traditë e përbashkët) Euroskepticizëm Pro integrimit euro-atlantik
Dyshim për emigracionin